:: Madeni Yağların Depolanması ::


Ambalajlar kötü hava koşullarına dayanmak üzere tasarlanmış olmakla birlikte, zorunluluk halleri dışında, yağ varil ve tenekeleri açık alanda depolanmamalıdır.


Aşırı soğuk ve sıcak hava bazen yağların bazı fiziksel özelliklerini değiştirebilir.


Varillerin dik olarak depolanması durumunda tapalarından içeriye su sızmasından dolayı yağın stabilitesi bozulabilir.


Stoktan kullanımlarda “ilk gelen ilk kullanılmalıdır” ilkesi uygulanmalıdır ve bu ilkeye göre stok sahası dizayn edilmelidir.