Pas ve Korozyon Önleyici Yağlar

Metal malzemelerin, kapalı alanda ara stoklanması veya taşınması sırasında hava, su, nem gibi ortam koşullarında oksitlenerek paslanmasını önleyen ve film tabakası oluşturan koruyucu bir yağdır.

Özellikle kapalı alanda uzun süre durması gereken parçalar için tavsiye edilir. Su giderme özelliği geliştirilmiş bir ürün olduğu için işlem sonrası aşırı nemli kalmış parçaların korunması için kullanılır.